100-300E Models

300E

300e-thames-rubber

Item Description Price
1 Parking Lens $34.50 ea
2 Windshield Gasket $70.00
3 NOS Windscreen (Triplex) $395.00
4 Door Seal $46.00 pr
5 Rear Door Glass Gasket $15.00 ea
6 Rear Door Seals Kit $65.00
7 Early 1 Piece $60.00 ea
8 Late 2 Piece Upper Red $42.50 ea
Upper Amber $42.50 ea
Lower Red $57.50 ea

parkinglens             one-piece                         twopiece

Item 1                                                        Item 7                                        Item 8

dsc02373

Windshield Gasket

 

100E

101e

 

Item Description Price
1 Parking Lens $34.50 ea
2 NOS Windscreen (Triplex) $395.00
3 Windshield Gasket $70.00
4 Rear Window Gasket $65.00
5 Trunk Seal $46.00
6 Door Seal $46.00  pr
7 Quarter Gasket $25.00  ea
8 53-55 $57.50 ea
9 55-57 Upper $38.50 ea
Lower $39.50 ea
10 59 Upper $65.00 ea
Lower $65.50 ea

 

Item 1                                                                                             Item 8

 

Item 9a                                                                                          Item 9b

 

Item 10a                                                                                                      Item 10b

 

Windshield gasket